od do

od do

 
 

Powiększ mapę Powiększ...

Atrakcyjna działka komercyjna o pow. 11.28 ar – ul. Dąbrówki !!!

Nr oferty:
DZ/02/2014
Data złożenia oferty:
2014-09-03
Typ oferty:
Sprzedaż
Oferta na wyłączność:
Tak
Kategoria ofert:
Działki
Typ własności:
Miejscowość:
Dzielnica:
Ulica:
Powierzchnia ewidencyjna działki [m2]:
1128.00
Rodzaj działki:
komercyjna
Media:
prąd, kanalizacja, wodociąg, gaz
Dojazd:
asfalt
Dostęp do drogi publicznej:
Tak
Plan miejscowy:
Tak
Cena:
200 000.00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu o pow. 11.28 ar usytuowana w pierwszej linii  zabudowy przy ul. Dąbrówki ok. 100 metrów od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką.

Nieruchomość posiada bezpośredni prawny dostęp do drogi publicznej, uregulowany stan wieczysto – księgowy. Tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości na rzecz osoby fizycznej.

Nieruchomość wolna od obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotek.

Przedmiotowa nieruchomość  objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Nowy Sącz - 17”. Zgodnie z powołanym wyżej planem miejscowym przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.Uc(17) - tereny usług komercyjnych.

Dla którego ustala się:

1. Przeznaczenie terenu – usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, biura

2. Utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością przebudowy, rozbudowy

3. Maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 9 m

4. Zakaz realizacji składów otwartych

5. Obowiązek zachowania min. 30 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej

6. Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi w 

    § 7 pkt 10 f

7. Dojazd do terenu z drogi klasy lokalnej oraz z drogi wewnętrznej

8. Obowiązek zachowania wymaganych odległości od sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia

    110 kV

Przedmiotowa nieruchomość z uwagi na lokalizację, powierzchnię, regularny kształt, a także przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nadaje się pod inwestycję związaną z budową budynku handlowo - usługowo – biurowego lub siedzibę firmy (sąsiedztwo nowej siedziby firmy Gałat)