od do

od do

 
 

Powiększ mapę Powiększ...

Oferta sprzedaży - działki komercyjnej o pow. 39 ar. przy ul. Lwowskiej, Nowy Sącz.

Nr oferty:
Dz/06/13
Data złożenia oferty:
2013-03-05
Typ oferty:
Sprzedaż
Oferta na wyłączność:
Tak
Kategoria ofert:
Działki
Typ własności:
Miejscowość:
Nowy Sącz
Dzielnica:
Ulica:
Lwowska
Powierzchnia ewidencyjna działki [m2]:
3970.00
Rodzaj działki:
komercyjna
Media:
prąd, kanalizacja, wodociąg, gaz
Dojazd:
asfalt
Dostęp do drogi publicznej:
Tak
Plan miejscowy:
Tak
Cena:
1 780 000.00 zł

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o powierzchni użytkowej  0.3970 ha, położona w Nowym Sączu  przy ul. Lwowskiej, stanowiącej drogę wylotową w kierunku na Grybów. Nieruchomość zlokalizowana w bardzo atrakcyjnym terenie, w strefie śródmiejskiej (ok. 3km od centrum) o rewelacyjnym dostępie komunikacyjnym (na odcinku przed skrzyżowaniem z ul. Prażmowskiego). Nieruchomość posiada bezpośredni prawny dostęp do drogi publicznej (możliwość dojazdu do nieruchomości z ul. Lwowskiej niezależnie z dwóch stron, zgodnie z załącznikiem graficznym).

 

Uregulowany stan wieczysto – księgowy. Tytuł prawa własności do nieruchomości – na rzecz osoby fizycznej. Nieruchomość wolna od obciążeń i hipotek.

 

Nieruchomość o regularnym kształcie, położona w płaskim terenie, nie zadrzewiona, nie zakrzewiona.

 

Przedmiotowa działka gruntu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Nowy Sącz-7”. Zgodnie z powołanym wyżej planem miejscowym przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

 

Ustala się:

 

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa, usługi

2) Zakaz realizacji usług związanych z obsługą komunikacji

3) Dopuszcza się realizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

    o powierzchni sprzedaży do 2000 m 2;

4) Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynków   

    istniejących na zasadach:

a) wysokość budynków do 10 m,

b) minimalna kubatura budynków - 1000 m 3,

c) obowiązek zastosowania przeszklenia na min. 20 % powierzchni

    elewacji;

5) Realizacja nowych budynków na zasadach:

a) wysokość budynków do 15 m, nie mniej niż 10 m,

b) dopuszcza się zwiększenie wysokości budynków do 17 m w głębi

    działki, w odległości min. 20 m od ściany frontowej budynku od ulicy

    Lwowskiej,

c) minimalna kubatura budynków - 2000 m 3,

d) obowiązek stosowania dachów o spadkach połaci dachowych do 25°;

e) obowiązek zastosowania przeszklenia na min. 20 % powierzchni

    elewacji;

6) Dopuszcza się realizację budynków w granicach działek;

7) Obowiązek zachowania min. 20 % powierzchni działki jako biologicznie

    czynnej;

8) Obowiązek urządzenia pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy z terenem  

    Budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o szerokości min.5,0 m;

9) Obowiązek realizacji jednego zjazdu dla zapewnienia dostępu do działek

    oznaczonych w planie symbolem 1MN/U(7) 2MN/U(7) poprzez

    przebudowę ulicy oraz urządzenia zatok dla komunikacji zbiorowej po

    obydwu stronach ulicy;

10) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze

     wskaźnikami określonymi w § 7 ust. 11 pkt. 5.

       

      

 Nieruchomość uzbrojona, posiadająca dostęp do wszystkich i urządzeń  infrastruktury technicznej, w tym bezpośredni prawny dostęp od drogi publicznej.

 

Przedmiotowa nieruchomość nadaje się pod inwestycję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in.: mieszkalnictwo wielorodzinne, obiekty handlowo-usługowe wielkopowierzchniowe oraz inną działalność gospodarczą o podobnym charakterze.

 

        Prezentacja i oględziny nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.