od do

od do

 
 

Powiększ mapę Powiększ...

Oferta sprzedaży - działka komercyjna o pow. 2.5493 ha - ul. 29 Listopada, Nowy Sącz.

Nr oferty:
Dz/05/13
Data złożenia oferty:
2013-03-01
Typ oferty:
Oferta na wyłączność:
Tak
Kategoria ofert:
Działki
Typ własności:
Miejscowość:
Nowy Sącz
Dzielnica:
Ulica:
29 Listopada
Powierzchnia ewidencyjna działki [m2]:
25493.00
Rodzaj działki:
komercyjna
Media:
prąd, kanalizacja, wodociąg, gaz
Dojazd:
asfalt
Dostęp do drogi publicznej:
Tak
Plan miejscowy:
Tak
Cena:
1 400 000.00 zł

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ

Nieruchomość gruntowa - komercyjna, stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu o powierzchni ewidencyjnej 2.5493 ha, położona w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada.

Nieruchomość zlokalizowana w bardzo atrakcyjnym terenie, w strefie pośredniej (ok. 3 ,5 km od centrum) o rewelacyjnym dostępie komunikacyjnym. Nieruchomość posiada bezpośredni prawny dostęp do drogi publicznej, działka gruntu położona jest przy ul. 29 Listopada w Nowym Sączu.

Uregulowany stan wieczysto księgowy. Tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości to: współwłasność osób fizycznych w udziale 1/3 części oraz Skarbu Państwa w udziale 2/3 części (obecnie trwa postępowanie w sprawie nabycia udziałów Skarbu Państwa). Nieruchomość wolna od obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotek.

Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta, położona w płaskim terenie, częściowo w stopniu umiarkowanym zadrzewiona i zakrzewiona.

Przedmiotowa działka gruntu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Sącz-35, zatwierdzonym Uchwała Nr XXXII/398/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 roku. Zgodnie z powołanym wyżej planem miejscowym przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1.MW(35) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ustala się:

1)Przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
2)Utrzymuje się istniejące budynki z możliwością ich przebudowy i rozbudowy.
3)Realizacja oraz przebudowa i rozbudowa budynków na zasadach:
a)wysokość budynków nie może przekraczać 15 m.
b)w terenie oznaczonym symbolem 3.MW (35) wysokość budynków wzdłuż terenu o symbolu 6.MN (35) nie może przekraczać 12.5 m
c)obowiązek zagospodarowania zielenią izolacyjną pasa o szerokości min. 8 m wzdłuż granicy z terenem oznaczonym symbolem 6.MN (35)
d)obowiązek uwzględnienia nie przekraczalnej lini zabudowy wyznaczonej na rysunku plany
e)obowiązek realizacji dachów o spadkach głównych połaci do 45°
4)Dopuszcza się realizację usług w parterach budynków
5)Zakaz realizacji hurtowni
6)Dopuszcza się realizacje garaży wolnostojących lub wbudowanych jako towarzyszących zabudowie wielorodzinnej
7)Obowiązek zachowania min. 30% powierzchni działki jako biologicznie czynnej
8)Obowiązek zachowania wymaganych odległości budynków od sieci elektroenergetycznej 6.kV na terenie o symbolu 1.MW (35)
9)Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie terenu zgodnie ze wskazaniami określonymi w § 7 ust.11 pkt 5.

Nieruchomość uzbrojona, posiadająca dostęp do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej.

Przedmiotowa nieruchomość z uwagi na lokalizację, powierzchnię, regularny kształt, a także przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nadaje się pod inwestycję związaną z budową osiedli mieszkaniowych zorganizowanych wraz z wykorzystaniem kondygnacji parteru na lokale użytkowe, usługi towarzyszące mieszkalnictwu, sklepy, salony kosmetyczne, handel, biura, gabinety medyczne - stanowi ciekawą propozycję dla deweloperów.

Jednocześnie, ze względu na lokalizację przedmiotowej nieruchomości w bardzo szybko rozwijającym się terenie miasta, w połączeniu z bliskością głównej drogi wylotowej w kierunku na Krynicę (ul. Nawojowska), wpływa na bardzo dogodne możliwości połączenia komunikacyjnego z centrum i każdym innym rejonem miasta. Również sąsiedztwo nowo powstających osiedli mieszkaniowych świadczyć może o wciąż rosnącym popycie na lokale mieszkalne w tej okolicy. Lokalizacje przedmiotowej działki gruntu w tej części miasta bardzo cenić będą sobie przyszli nabywcy mieszkań ponieważ teren posiada spore możliwości rozwojowe, gdyż teren ten staje się nowoczesną dzielnicą preferowaną przez ludzi młodych, pragnących mieć przy swoim miejscu zamieszkania zaplecze handlowo - usługowe gdzie będą mogli dotrzeć pieszo. Również dla ludzi starszych jest to miejsce gdzie będą mogli cieszyć się radością z zamieszkiwania w tak nowocześnie rozwijającym się miejscu.

Cena udziału 1/3 części nieruchomości (0,8497 ha) wynosi:        1 400 000,00 zł netto (ok. 165,00 zł netto/m2).

Prezentacja i oględziny nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 602-314-173