od do

od do

 
 

Powiększ mapę Powiększ...

Nieruchomość komercyjna - działka o pow. 0.9524 ha (95 ar.) - ul.29 Listopada, Nowy Sącz

Nr oferty:
Dz/04/13
Data złożenia oferty:
2013-03-01
Typ oferty:
Sprzedaż
Oferta na wyłączność:
Tak
Kategoria ofert:
Działki
Typ własności:
Miejscowość:
Nowy Sącz
Dzielnica:
Ulica:
29 Listopada
Powierzchnia ewidencyjna działki [m2]:
9524.00
Rodzaj działki:
komercyjna
Media:
prąd, kanalizacja, wodociąg, gaz
Dojazd:
asfalt
Dostęp do drogi publicznej:
Tak
Plan miejscowy:
Tak
Cena:
530 000.00 zł

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa - komercyjna, niezabudowana o powierzchni ewidencyjnej 0.9524 ha, położona w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada.

Nieruchomość zlokalizowana w bardzo atrakcyjnym terenie, w strefie pośredniej (ok. 3 ,5 km od centrum) o rewelacyjnym dostępie komunikacyjnym. Nieruchomość posiada bezpośredni prawny dostęp do drogi publicznej, jest działką narożną i położoną u zbiegu ul. 29 Listopada i ul. Kusocińskiego (jedna z granic działki gruntu przylega również do ul. Bronisława Czecha).

Uregulowany stan wieczysto – księgowy. Tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości to: współwłasność osób fizycznych w udziale 1/3 części oraz Skarbu Państwa w udziale 2/3 części (obecnie trwa postępowanie w sprawie nabycia udziałów Skarbu Państwa). Nieruchomość wolna od obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotek.

Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta, położona w płaskim terenie, nie zadrzewiona, nie zakrzewiona.

Przedmiotowa działka gruntu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Nowy Sącz-35”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/398/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 roku. Zgodnie z powołanym wyżej planem miejscowym przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3.U(35) – teren zabudowy usługowej

Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu – usługi;

2) Dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000m2;

3) Utrzymuje się istniejące budynki z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy;

4) Realizacja oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków istniejących na zasadach:

a) wysokość budynku nie może przekraczać 12m,

b) obowiązek stosowania dachów o spadkach połaci dachowych do 30º,

c) kubatura budynków nie może być mniejsza niż 1000m3,

d) obowiązek zastosowania przeszklenia na min.20% powierzchni elewacji frontowej budynku,

e) obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;

5) Dopuszcza się realizację budynku sakralnego z zabudową towarzyszącą na zasadach:

a) wysokość budynku nie może przekraczać – 20m (nie dotyczy wieży),

b) obowiązek stosowania dachów o spadkach do 45o,

c) dopuszcza się realizację elementów małej architektury związanych z rekreacją oraz funkcją budynku;

6) Obowiązek zachowania min. 30 % powierzchni działki jako  biologicznie czynnej;

7) Obowiązek zachowania wymaganych odległości budynków od sieci elektroenergetycznej 30kV oraz 6.kV;

8) Obowiązek realizacji pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

9) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 7 ust.11 pkt 5.

 

Nieruchomość uzbrojona, posiadająca dostęp do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej.

Przedmiotowa nieruchomość z uwagi na lokalizację, powierzchnię, regularny kształt, a także przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nadaje się pod inwestycję związaną z realizacją obiektów komercyjnych, w tym m.in.: budowę obiektów handlowo-usługowych, w tym wielkopowierzchniowych oraz inną działalność gospodarczą o podobnym charakterze.

 

Jednocześnie, ze względu na lokalizację przedmiotowej nieruchomości w bardzo szybko rozwijającym się komercyjnym terenie miasta, w bliskości głównej drogi wylotowej w kierunku na Krynicę jest to jedna z nielicznych już nieruchomości o tak szerokim planie zagospodarowania dająca takie możliwości rozbudowy, z uwagi na bliskość centrum ale także na bliskość powstających w okolicy osiedli zabudowy wielorodzinnej, obiektów handlowych (hurtownia EUROCASH)  w sąsiedztwie działki zlokalizowany jest również Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego będzie dodatkowym atutem dla potencjalnego inwestora.

Cena udziału 1/3 części nieruchomości (0,3175 ha) wynosi: 530 000,00 zł netto (ok. 165,00 zł netto/m2)

Prezentacja i oględziny nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.