od do

od do

 
 

Powiększ mapę Powiększ...

Oferta sprzedaży - działka komercyjna o pow. 2.55 ha - ul. Tarnowska, Nowy Sącz.

Nr oferty:
Dz/01/13
Data złożenia oferty:
2013-03-01
Typ oferty:
Oferta na wyłączność:
Tak
Kategoria ofert:
Działki
Typ własności:
Miejscowość:
Nowy Sącz
Dzielnica:
Ulica:
Tarnowska
Powierzchnia ewidencyjna działki [m2]:
25500.00
Rodzaj działki:
komercyjna
Media:
prąd, kanalizacja, wodociąg, gaz
Dojazd:
asfalt
Dostęp do drogi publicznej:
Tak
Plan miejscowy:
Tak
Cena:
6 858 000.00 zł

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ

Nieruchomość komercyjna gruntowa, niezabudowana o powierzchni ewidencyjnej 2,55 ha, położona w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej, stanowiącej drogę główną wylotową klasy GP w kierunku na Kraków. Nieruchomość zlokalizowana w bardzo atrakcyjnym terenie, w strefie pośredniej (ok. 4km od centrum) o rewelacyjnym dostępie komunikacyjnym.

Nieruchomość położona w Podstrefie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestorzy prowadzący działalność w strefie korzystają z pomocy publicznej na wspieranie nowych inwestycji albo tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Przedmiotowa działka gruntu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Sącz-23, zatwierdzonym Uchwała Nr XLII/498/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005 roku. Zgodnie z powołanym wyżej planem miejscowym przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U/P(23) - Teren usług i produkcji.

Ustala się m.in.:
1) Przeznaczenie terenu - usługi, składy, magazyny, produkcja.
2) Realizacja budynków na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać 12 m za wyjątkiem urządzeń
technologicznych,
b) kubatura budynków nie może być mniejsza niż 1000 m3.
3) Obowiązek zachowania min. 20% powierzchni działki jako biologicznie czynnej.
4) Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 7 ust. 11, pkt. 4.
5) Obowiązek zachowania drożności rowu odwadniającego przebiegającego przez teren, dopuszcza się jego przebudowę, skanalizowanie oraz zmianę przebiegu.
6) Obowiązek realizacji pasa zieleni izolacyjnej wielopiętrowej wzdłuż terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Nieruchomość uzbrojona, posiadająca dostęp do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej.

Nieruchomość posiada bezpośredni prawny dostęp do drogi publicznej.

Uregulowany stan wieczysto księgowy. Tytuł prawa własności do nieruchomości. Nieruchomość wolna od obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi i hipotek.

Nieruchomość położona w płaskim terenie, nie zadrzewiona, w umiarkowanym stopniu nie zakrzewiona.

Przedmiotowa nieruchomość z uwagi na lokalizację, powierzchnię, regularny kształt, a także przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz położenie w specjalnej strefie ekonomicznej nadaje się pod realizację inwestycji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej każdego rodzaju, w tym m.in.: obiekty produkcyjne, hale magazynowe, salony sprzedaży samochodów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obiekty handlowo-usługowe, w tym wielkopowierzchniowe, bazy spedycyjno transportowe i parki maszyn oraz inną działalność gospodarczą o podobnym charakterze.

Jednocześnie, ze względu na lokalizację przedmiotowej nieruchomości w bardzo szybko rozwijającym się komercyjnym terenie miasta, przy głównej drodze wylotowej w kierunku na Kraków jest to jedna z nielicznych już nieruchomości o tak szerokich możliwościach zagospodarowania terenu, a bliskość bardzo wielu obiektów komercyjnych będzie dodatkowym atutem.

Cena nieruchomości wynosi 6 858 000,00 zł netto (270,00 zł netto/m2)

Do ceny nieruchomośći doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, stosownie do przepisów z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Prezentacja i oględziny nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.