od do

od do

 
 

Powiększ mapę Powiększ...

Oferta sprzedaży - działka o pow. ewidencyjnej 2.3605 ha ( 2.36 ha ) - ul. Falkowska - Nowy Sącz

Nr oferty:
DZ/12/2012
Data złożenia oferty:
2012-08-08
Typ oferty:
Oferta na wyłączność:
Tak
Kategoria ofert:
Działki
Typ własności:
Miejscowość:
Nowy Sącz
Dzielnica:
Ulica:
Falkowska
Powierzchnia ewidencyjna działki [m2]:
23605.00
Rodzaj działki:
rolno–budowlana
Media:
prąd, gaz, telefon
Dojazd:
utwardzony
Dostęp do drogi publicznej:
Tak
Plan miejscowy:
Cena:
2 360 000.00 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o powierzchni użytkowej  2.3605 ha ( 2.36 ha),  położona w Nowym Sączu przy ul Falkowskiej. Zlokalizowana w spokojnej części miasta w bliskości lasu. Dobry dostęp komunikacyjny, bez korkowy dojazd od ul Długoszowskiego. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, którą stanowi ul. Falkowska oraz ok. 300m drogą utwardzona od drogi głównej. Odległość od centrum Nowego Sącza wynosi ok. 2.5 km.

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie skąd rozciąga się widok na panoramę Nowego Sącza, a okolica cechuje się spokojem od miejskiego zgiełku wśród niewielu zabudowań w bliskości otaczającego lasu. Działka gruntu jest zabudowana starym domem oraz 2 budynkami gospodarczymi. Na obecna chwile został złożony wniosek o wydanie warunków zabudowy dla przedmiotowej działki na teren budowlano - mieszkaniowy oraz ustanawiana jest służebnośc przejazdu i przechodu by zapewnić prawny dostęp do drogi publicznej.

 

 

Nieruchomość położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 roku w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym na rysunku studium, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem:

 

1R Tereny rolno – zadrzewieniowe o wysokich walorach ekologicznych i krajobrazowych.

 

  • Utrzymuje się istniejącą zabudowę z zakazem nadbudowy, możliwe zagospodarowanie poddaszy na cele mieszkaniowe.

 

  • Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejących i realizację nowych elementów infrastruktury technicznej.

 

  • Wymagane zapewnienie warunków dla funkcjonowania struktur ekologicznych (w tym ochrona zadrzewień śródpolnych itp.)

 

  • Dopuszcza się zalesienia i zadrzewienia terenów nieprzydatnych dla celów rolnych i inwestycyjnych, takich jak: tereny osuwiskowe, tereny o średnim nachyleniu powyżej 15 % oraz innych terenów odpowiadających warunkom przepisów odrębnych, określających zasady przeznaczenia gruntów rolnych do zalesień.

 

  • W terenach nieprzydatnych dla celów rolnych dopuszcza się tworzenie nowych terenów zieleni urządzonych Dopuszcza się poszerzenie terenów inwestycyjnych jako kontynuację przeznaczenia terenów sąsiadujących z rolnymi nie więcej niż do 50 m.

 

 

Oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem:

 

ZL lasy i zadrzewienia (powierzchnia ok. 834 ha).

 

  • Tereny kompleksów leśnych i zadrzewień stanowiące istotny element struktury ekologicznej miasta, pełniące funkcje wodo i glebochronną jak również decydujące o walorach krajobrazowych i będące zapleczem rekreacyjnym miasta.

 

  • Zakłada się utrzymanie istniejących terenów leśnych i sukcesywne zalesienia i zadrzewienia terenów nieprzydatnych dla celów rolnych i inwestycyjnych.

 

  • Zakaz zabudowy za wyjątkiem realizacji obiektów związanych z rekreacją zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

  • Pożądane uznanie wszystkich lasów za ochronne.

 

 

Nieruchomość o nie regularnym kształcie, położona w płaskim terenie, częściowo zadrzewiona oraz częściowo zakrzewiona.

      

Nieruchomość uzbrojona, posiadająca dostęp do sieci energetycznej i gazowej. Brak prawnego dostępu do drogi publicznej.

       

Przedmiotowa nieruchomość z uwagi na lokalizację, powierzchnię,  a także projekt zabudowy stanowi doskonała propozycje dla osób szukających nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną wolnostojąca bądź też dla deweloperów z pomysłem na realizacje nowego osiedla mieszkaniowego.

 

Cena nieruchomości wraz z wydanymi warunkami zabudowy wynosi 2 360 000,00 zł  netto (10 000,00 zł netto/m2).

 

Prezentacja i oględziny nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.